Szanowni Państwo!

Zapraszam do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania standardowej usługi doradczej z zakresu:

Opracowanie strategii marketingowej

 

Szczegółowy opis wymagań i kryteriów znajduje się w załączniku pod tytułem: Zapytanie ofertowe KD GROUP

Oferta powinna zawierać ceny netto i brutto za wykonanie usługi.

Kryterium oceny oferty jest 100% cena.

Termin realizacji usługi doradczej: do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy

Termin związania z ofertą to 28.02.2023r.

 

WAŻNE:

Ofertę szczegółowo należy wypełnić na załączniku „Formularz ofertowy” dołączonym do zapytania.

Formularz ofertowy – oferta powinna być zaparafowana: każda strona i podpisana przez upoważnioną osobę do jej złożenia,

Zapytanie ofertowe KD GROUP powinno zostać zaparafowane: każda strona, oferta wraz z zapytaniem powinny zostać zeskanowane i wysłane na wskazany adres.

Ofertę należy przesłać wyłącznie elektronicznie na adres: damian.hada@kdgroup.pl do końca dnia: 23.12.2022r.

Załączniki do zapytania :

Zapytanie ofertowe KD GROUP

Formularz ofertowy